geodezja i kartografia GEODETA
Ewa i Krzysztof Mielewczyk
Puck, ul. Kaprów 4

Oferta

Nasza oferta zawiera usługi geodezyjno-kartograficzne, takie jak:

a.. mapy do celów projektowych i planistycznych w postaci numerycznej i analogowej

b.. geodezyjna obsługa inwestycji: budynki, budowle, drogi, uzbrojenie terenu – sieci i przyłącza wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne, itp.

c.. pomiary powykonawcze i inwentaryzacje

d.. podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

e.. wznawianie granic

f.. sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

g.. opinie geodezyjne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów

h.. aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

i.. obliczanie objętości mas ziemnych, powierzchni

j.. pomiary przemieszczeń

k.. zakładanie osnów realizacyjnych i szczegółowych metodą GPS

l.. inne nietypowe usługi geodezyjne

Ceny tych usług ustalamy dla każdego zlecenia indywidualnie, ze względu na niepowtarzalność prac. Obsługujemy firmy, instytucje oraz osoby prywatne.